Kommuneplanens arealdel 2024-2036 - Tydal kommune

Kommuneplanens arealdel 2024-2036

Kommuneplanens arealdel 2024-2036

Arbeidet med å lage arealdelen av Tydals nye kommuneplan er i gang. Planprogrammet ble vedtatt våren 2022, og gir rammer for det videre planarbeidet.

Kommuneplanens arealdel er forankret i kommuneplanens samfunnsdel, som angir overordnede satsinger og mål for Tydal kommune og føringer for hva som vil bli prioritert i ny arealdel.

Her finner dere informasjon om kommunens arbeid med kommuneplanen, presentasjon om nytt helse- og administrasjonsbygg og hvordan finne frem i kartinnsynet til kommunen.

Kommunens planarbeid (PDF, 2 MB)

Kommuneplanens arealdel 2024-2036 (PDF, 2 MB)

Nytt helse- og administrasjonsbygg (PDF, 4 MB)

Hvordan finne frem i Kommunekart? (PDF, 625 kB)

Artikkelliste