Koronavirus

Her finner du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjør i kommunen og hva dette har å si for deg

Gå til temaside om koronaviruset

Aktuelt i kommunen

  • Felles dugnad for trøndersk næringsliv - BIO Trøndelag

    Gjennom ordningen BIO Trøndelag 2020 (Bedriftsintern opplæring) kan småbedrifter og enkeltpersonsforetak søke om støtte til kompetanseheving for å møte omstillingsbehov som følge av koronasituasjonen. Les mer om ordningen BIO Trøndelag 2020