Kontakt oss

Kontakt oss

Du kan komme i kontakt med oss i Tydal kommune på flere måter

Telefon

Du kan kontakte oss ved å ringe vårt sentralbord på telefon: 73 81 59 00

Døgnåpen vakttelefon

veg, vann og avløp - vakttelefon
Telefon: 952 95 902

Hjemmesykepleien tlf. 952 95 903

E-post

Send e-post til postmottak@tydal.kommune.no

eDialog

Send brev og dokumenter med eDialog

Å sende dokumenter via e-post kan være en usikker kanal, og kan i verste tilfelle stoppes i spamfilter. Ved å benytte tjenesten eDialog, åpner Tydal kommune for at du kan sende inn dokumenter via en sikker kanal. For å benytte tjenesten, må du autorisere deg ved hjelp av ID-porten.

Servicekontoret

Se informasjon om åpningstider i servicekontoret

Turistinformasjon

Informasjon om turistinformasjonen

Finn ansatte

Finn ansatte

Melde om feil

Meld om feil

Sende faktura til kommunen

Send e-post med faktura til fakturamottak@varnesregionen.no

Adresse: Tydalsvegen 121, 7590 Tydal

Kommunenummer

Tydal kommune sitt kommunenummer: 5033

Organisasjonsnummer 

Tydal kommune sitt organisasjonsnummer: 864 983 472