Innsyn i kommunens dokumenter - Tydal kommune

Redusert åpningstid i arkivtjenesten under ferieavviklingen

Arkivtjenesten holder stengt i uke 29. Innsynskrav vil bli derfor bli behandlet i uke 30. 

Innsyn i kommunens dokumenter

Innsyn i kommunens dokumenter

Innsyn og postliste

Innsyn/postliste fra 09.05.2022 finner du her

Innsyn i kommunens dokumenter

Våre saksdokumenter er tilgjengelig for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi innsyn.
Innsyn får du via postlista, som inneholder en oversikt over intern og ekstern korrespondanse i kommunen.
Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postlista, kun registreringene. 

Møter og saksdokumenter

Se politiske saksdokumenter i perioden 1.5.2008 - 30.4.2022

  • klikk på boksen ovenfor
  • velg møtedato og utvalget du ønsker
  • møteinnkalling og møteprotokoll finner du på høyre side

 

Ønsker du innsyn i eldre politiske saksdokumenter, benytt vårt skjema for innsynskrav

Her finner du skjema for å bestille innsyn i eldre politiske saksdokumenter

Offentlig innsyn og partsinnsyn

Det er offentlighetsloven med forskrifter som regulerer offentlig innsyn og forvaltningsloven med forskrifter som regulerer partsinnsyn.

Kreves innsyn i dokument unntatt offentlighet vil det likevel bli vurdert å gi helt eller delvis innsyn.

Innsyn får du via vår postliste som inneholder en oversikt over intern og ekstern korrespondanse i kommunen de siste 3 måneder, unntatt for person-/klientsaker. Her finner du også politiske møter og saksdokumenter hvor også tekstdokumenter publiseres.

For innsyn i eldre dokumenter ta kontakt med arkivet på mail: postmottak@tydal.kommune.no eller tlf: 73 81 59 00​