Innsyn i kommunens dokumenter - Tydal kommune

Innsyn i kommunens dokumenter

Innsyn i kommunens dokumenter

Innsyn og postliste

Innsyn/postliste fra 09.05.2022 finner du her

Innsyn i kommunens dokumenter

Våre saksdokumenter er tilgjengelig for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi innsyn.
Innsyn får du via postlista, som inneholder en oversikt over intern og ekstern korrespondanse i kommunen.
Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postlista, kun registreringene. 

Møter og saksdokumenter

Politiske møter

9. mai 2022 innførte vi nytt saksbehandlingsverktøy i kommunen og har pr. d.d. ingen innsynsløsning for eldre politiske saksdokumenter. 

Innsyn i politiske saksdokumenter etter 9. mai 2022

Innsyn i eldre politiske saksdokumenter

For innsyn i eldre politiske saksdokumenter vennligst bestill vi e-post til: postmottak@tydal.kommune.no eller ved å ringe sentralbordet: 73 81 59 00

Offentlig innsyn og partsinnsyn

Det er offentlighetsloven med forskrifter som regulerer offentlig innsyn og forvaltningsloven med forskrifter som regulerer partsinnsyn.

Kreves innsyn i dokument unntatt offentlighet vil det likevel bli vurdert å gi helt eller delvis innsyn.

Innsyn får du via vår postliste som inneholder en oversikt over intern og ekstern korrespondanse i kommunen de siste 3 måneder, unntatt for person-/klientsaker. Her finner du også politiske møter og saksdokumenter hvor også tekstdokumenter publiseres.

For innsyn i eldre dokumenter ta kontakt med arkivet på mail: postmottak@tydal.kommune.no eller tlf: 73 81 59 00​