Vannforsyning - Tydal kommune

Vannforsyning

Vannforsyning

Vi leverer vann til din eiendom gjennom det kommunale vannforsyningsnettet

Vannverk

Tydal kommune eier og drifter tre offentlig godkjente vannverk:

  • Græsli- og Hilmo vannverk
  • Ås-Aune vannverk
  • Stugudal vannverk 

Vannverkene som er alle grunnvannsanlegg, er underlagt streng kontroll og leverer vann av meget god kvalitet.

Vann til eiendommer

Tydal kommune leverer vann til abonnenter tilknyttet det kommunale vannforsyningsnettet som

  • boligeiendommer
  • fritidseiendommer
  • gårdsbruk
  • annen næring

Krav om tilknytning offentlig vannforsyning er normalt nedfelt gjennom reguleringsplanen, eller ved søknad om byggetillatelse.

Søknad om sanitærabonnement

For tilknytning offentlig vannforsyningsnett må du søke om sanitærabonnement.
Søknad om sanitærabonnement

Ferdigmelding

Når eiendommen din er tilknyttet det offentlige vannforsyningsnettet skal det leveres en ferdigmelding til kommunen.
Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett

Forskrift

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Tydal kommune

Vedlikehold og driftsavbrudd

Kommunen vil varsle deg (forbrukerne) om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel spyling og annet arbeide på av ledningsnettet. Slik varsling foretas via kommunens elektroniske varslingssystem, varsling 24 og på kommunens hjemmeside.

Vannmangel

Ved vannmangel kan kommunen gi restriksjoner for bruken av vann. Hvis en nødssituasjon gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kvalitetskravene, vil du bli informert om situasjonen og om hvor lenge den midlertidige vannforsyningen vil vare. Mener du at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.

Drikkevann

Drikkevann som kommunen leverer skal være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde stoffer som kan føre til helseskade i vanlig bruk. Vannkvalitetsavvik som skyldes forhold i det interne ledningsnettet hos en forbruker, er normalt ikke et kommunalt ansvar.

Brannvann

Større mengder brannvann for eksempel til sprinkleranlegg, vil ikke nødvendigvis kunne leveres gjennom det kommunale vannforsyningsnettet, men sikres på annen måte.

3.1.1 Vanngebyr - abonnement 1. halvår 2022
Abonnementsgebyr for vann - Enhet 2023 2024
Bolighus pr. år 3750 4050
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig) pr. år 3750 4050
Produksjonsbygg, næringsbygg og offentlige bygg pr. år 3750 4050
Varehus og kontor pr. år 3750 4050
Fritidsbolig pr. år 4250 4600

Prisene er inklusiv 25% merverdiavgift.

3.1.1 Vanngebyr forbruk 1. halvår 2022
Forbruksbebyr for vann Volum Enhet 2023 2024
Bolig 0 – 70 m² BRA -stipulert mengde 160 m³ pr. år 22,50 24,50
Bolig 71 – 350 m² BRA -stipulert mengde 250 m³ pr. år 22,50 24,50
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig)-stipulert 550 m³ pr. år 22,50 24,50
Gård (Driftsbygg og hovedbolig) -stipulert 400 m³ pr. år 22,50 24,50
Gård (Hovedbolig og kårbolig u/driftsbygg) -stipulert 400 m³ pr. år 22,50 24,50
Fritidsbolig -stipulert mengde 100 m³ pr. år 22,50 24,50
Arealavhengig gebyr for produksjon/næringsbygg, off. bygg, varehus og kontor beregnes etter flg. formel BRA x 2,5 pr. år 22,50 24,50
Vaskeplass -stipulert mengde 1000 m³ pr. år 22,50 24,50
Svømmebasseng -stipulert mengde 250 m³ pr. år 22,50 24,50
Forbruksgebyr – målt mengde (måleravlesing) måles/m³ pr. år 22,50 24,50
Vann fritt salg måles/m³ pr. år 70 70
Avlesningsgebyr for vannmåler pr. gang 1500 1500
Frakoplingsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. gang 3125 3400
Tilknytningsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. gang 3125 3400
Engangsgebyr for tilknytning av vann pr. år 50000 50000
Vannmålerleie 25-32 mm. pr. år 400
Vannmålerleie større enn 32 mm. pr. år 1600
Gebyr reduksjonsmåler avløp 25-32 mm. pr. år 400
Gebyr reduksjonsmåler avløp større enn 32 mm. pr. år 1600
Installasjonsgebyr utskifting/ny vannmåler pr. gang 3200
Gebyr tapt eller skadet vannmåler pr. gang 3200
Purregebyr manglende ferdigmelding vann og avløp pr.gang 800
Vannprøver andre/private aktører faktureres etter medgått tid

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift. BRA = Bruksareal beregnet etter NS 3940 (forenklet). I henhold til særskilt avtale skal fastboende abonnenter tilknyttet vannverket i Græsli krets betale 40 % av årsgebyret for vann.