Vannforsyning

Vannforsyning

Vi leverer vann til din eiendom gjennom det kommunale vannforsyningsnettet

Vannverk

Tydal kommune eier og drifter tre offentlig godkjente vannverk:

  • Græsli- og Hilmo vannverk
  • Ås-Aune vannverk
  • Stugudal vannverk 

Vannverkene som er alle grunnvannsanlegg, er underlagt streng kontroll og leverer vann av meget god kvalitet.

Vann til eiendommer

Tydal kommune leverer vann til abonnenter tilknyttet det kommunale vannforsyningsnettet som

  • boligeiendommer
  • fritidseiendommer
  • gårdsbruk
  • annen næring

Krav om tilknytning offentlig vannforsyning er normalt nedfelt gjennom reguleringsplanen, eller ved søknad om byggetillatelse.

Søknad om sanitærabonnement

For tilknytning offentlig vannforsyningsnett må du søke om sanitærabonnement.
Søknad om sanitærabonnement

Ferdigmelding

Når eiendommen din er tilknyttet det offentlige vannforsyningsnettet skal det leveres en ferdigmelding til kommunen.
Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett

Forskrift

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Tydal kommune

Vedlikehold og driftsavbrudd

Kommunen vil varsle deg (forbrukerne) om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel spyling og annet arbeide på av ledningsnettet. Slik varsling foretas via kommunens elektroniske varslingssystem, varsling 24 og på kommunens hjemmeside.

Vannmangel

Ved vannmangel kan kommunen gi restriksjoner for bruken av vann. Hvis en nødssituasjon gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kvalitetskravene, vil du bli informert om situasjonen og om hvor lenge den midlertidige vannforsyningen vil vare. Mener du at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.

Drikkevann

Drikkevann som kommunen leverer skal være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde stoffer som kan føre til helseskade i vanlig bruk. Vannkvalitetsavvik som skyldes forhold i det interne ledningsnettet hos en forbruker, er normalt ikke et kommunalt ansvar.

Brannvann

Større mengder brannvann for eksempel til sprinkleranlegg, vil ikke nødvendigvis kunne leveres gjennom det kommunale vannforsyningsnettet, men sikres på annen måte.