Varsling 24 - Tydal kommune

Varsling 24

Varsling 24

Tydal kommune bruker varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser. Varsling 24 varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon

Når blir systemet brukt?

Vi informerer våre innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg?

Det blir benyttet tre ulike registre for å nå ut med informasjon til deg:

 1. Privatpersoner:
  Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Difi. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen. Oppdatere informasjon i Kontakt- og reservasjonsregisteret.

 2. Bedrifter:
  Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene.

 3. Tilleggsregister:
  Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.

Har du ikke blitt varslet?

 1. Er du på folkeregistrert på din adresse?

 2. Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon?

Hva kan du gjøre?

Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.

Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistrert kan du registrere ditt telefonnummer på din adresse i vårt Tilleggsregister. Husk å endre hvis du flytter. Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes kun av din kommune.

Registrer ditt telefonnummer i kommunens tilleggsregister her:
Velg Tilleggsoppføring - Legg til ditt telefonnummer (velg Privat)

Sårbare virksomheter

Vårt Tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer.
Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom SMS sendes fra kommunen.

Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet.
Eksempler:

 • sykehus og medisinske sentre
 • alders- og sykehjem
 • lege og tannleger
 • barnehager og skoler
 • næringsmiddelprodusenter
 • resturanter og kafeer

Registrer din virksomhet i kommunens Tillegsterigster:
Velg Tilleggsoppføring - Legg til telefonnummer (velg Bedrift)