Søke om helse- og omsorgstjenester - Tydal kommune

Søke om helse- og omsorgstjenester

Søke om helse- og omsorgstjenester

Forvaltningskontoret i Værnesregionen har ansvar for å koordinere ulike helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i kommunene Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal

Forvaltningskontoret tar i mot søknader, henvendelser, informerer, avklarer bistandsbehov og tar beslutninger om hvilke tjenester som innvilges.

Forvaltningskontoret har ansvar for å sikre koordinering av tjenester til innbyggere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.
 

Her er en oversikt over alle tjenestetilbud i Tydal kommune, søknadsskjema og vår kontaktinformasjon.

Vi tilbyr

 • helsetjenester i hjemmet, eksempel hjemmesykepleie
 • personlig assistanse, som hjemmehjelp/ praktisk bistand, opplæring og støttekontakt
 • plass i institusjon/ sykehjem
 • brukerstyrt personlig assistanse
 • omsorgslønn
 • avlastning
 • rehabiliteringstiltak
 • dag-/ aktivitetstilbud
 • trygghetsalarm
 • matombringing/ få levert mat hjem
 • hjelpemidler/ velferdsteknologi
 • ulike lavterskeltilbud
 • omsorgsbolig

Hvordan søke?

Søknadsskjema

Hvordan klage

Klage