Klage på helse- og omsorgstjenester - Tydal kommune

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på helse- og omsorgstjenester

Du har rett til å klage på et vedtak 

Hva kan du klage på?

  • vedtaket du har fått
  • innholdet på tjenesten du får

Klage på vedtaket

  • hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage
  • fristen for å klage er 3 uker fra du fikk vite om vedtaket
  • klagen må være postlagt før fristen går ut
  • klagen må være skriftlig og begrunnet. Du må undertegne klagen

Klageskjema

Pålogging MinID eller BankID Hjelp til pålogging

Hva skjer etter klagen er sendt inn?

Tjenesten går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Dersom vedtaket ikke endres, sendes klagen med saksutredning videre til Fylkesmannen i Trøndelag som avgjør saken.

Klage på innhold i tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til ledelsen på stedet. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.

Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen i Trøndelag som gjør en vurdering av saken. Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen.