Fysioterapi - Tydal kommune

Fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapi avdelingen som består av 2 fysioterapeuter,  ligger i 2 etg på helsesenteret

Om tilbudet

Innbyggere i Tydal kommune kan få fysioterapi.

Ventetiden for å komme inn til fysioterapeut avhenger av pasientpågang og prioriteringsliste. Prioriteringene foretas på bakgrunn av en faglig vurdering av tilstandens alvorlighetsgrad og tiltakets nytte for brukeren. Prioritering av henvisninger skjer i tråd med gjeldene lover, retningslinjer, forskrifter, nasjonale- og lokale føringer, og er uavhengig av bosted, kjønn og sosial status.

Hva tilbyr vi?

 • forebygging/ habilitering/ rehabilitering og kurativ behandling av barn, voksne og eldre
 • gruppetrening for voksne i basseng og hall
 • aktivitetsgruppe for barn i basseng og hall
 • oppfølging på helsestasjon, barnehage og skole
 • individuell plan og ansvarsgruppe
 • individuell treningsveiledning på treningssenter, via frisklivssentralen
 • hverdagsrehabilitering
 • informasjon, råd og veiledning
 • formidling av tekniske hjelpemidler

Priser

 • alle må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut. Barn under 16 år og personer med yrkesskade er fritatt for egenandel.
 • egenandelstak  for frikort, tak 2 (som gjelder fysioterapibehandling m.m.) settes til kr 3040,-

Kontakt

Du trenger ikke lenger henvisning fra lege. Ta kontakt med

Artikkelliste