Hverdagsrehabilitering - Tydal kommune

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

 Et tilbud om hverdagstrening, tilrettelegging og støtte i mestring av daglige aktiviteter

  • Hvordan gjennomføres hverdagsrehabilitering?
    • fysioterapeut og ergoterapeut kommer på besøk til deg, og dere blir enig om et mål med rehabiliteringen. Dette kan være alt fra å klare å reise seg selv, til å gå turer ute uten følge. 
    • det lages en individuell plan, som er skreddersydd etter ditt behov og mål. 
    • hjemmesykepleien kommer på besøk og trener sammen med deg tre dager i uka for at du skal kunne nå ditt mål. 
    • varighet; 8 uker. 

Har du spørsmål om hverdagsrehabilitering, eller ønsker du å gjennomføre, Ingrid Osgjelten på mobil: 908 70 506