Tekniske hjelpemidler - Tydal kommune

Tekniske hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler

Kontakt ergoterapeut for utlån, tlf 952 95 938

Utlån av tekniske hjelpemidler når behovet er kortvarig eller spørsmål om reparasjon

Kontakt tekniker i Tydal kommune 952 95 921

Hva tilbyr vi? 

  • utlån av rullestoler, krykker, rullatorer og lignende. 
  • kommunens ergoterapeut og fysioterapeut gir bistand og veiledning ved behov for søknad om hjelpemidler i hjemmet dersom behovet er varig.

Reparasjon av hjelpemidler

Kommunalt hjelpemiddellager kan gjøre enkle reparasjoner.

Hvis du har akutt behov for å få hjelp til reparasjon av hjelpemiddelet ditt (f.eks personløfter, heis og elektrisk rullestol) kontakter du

Hjelpemiddelsentralen i fylket

Hvem kan få tilbudet? 

Du som har behov for tilrettelegging med hjelpemidler når behovet er kortvarig/forbigående (eks. til de som trenger det i inntil 3 måneder).

Er behovet varig, kontakt kommunens fysio- eller ergoterapeut.

Hvordan få tilbudet? 

Du kan selv hente enkle hjelpemidler på det kommunale hjelpemiddellagerer, f.eks. rullestol, dusjstol, toalettforhøyer, rullator o.l. Kommunens hjelpemiddelmontører kjører ut og monterer hjelpemidler etter behov og avtale. 

Hva koster det?

2.9 Ergoterapi
Ergoterapi Enhet 2023 2024
Utkjøring og henting av tekniske hjelpemidler pr. gang 260 275

Hvor finner du oss?

Det kommunale korttidslageret ligger på Tydal sykehjem, Jenshaugvegen 1.

Utlån ut over 3 mnd, og av utstyr som kommunen selv ikke har, kan det søkes om hos hjelpemiddelsentralen.

Hjelpemiddelsentralen i Trøndelag

Kontakt ergoterapeut for utlån, tlf 952 95 938

Ergoterapeut er også syn og hørselskontakt.