Kommuneplanens arealdel - Tydal kommune

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy i alle saker om arealbruk innenfor kommunegrensene. Den juridisk bindende delen av arealdelen består av et plankart som viser hvilken arealbruk som tillates hvor, samt bestemmelser og retningslinjer, som beskriver hvilke hensyn som må tas i de ulike områdene. Planbeskrivelsen gir en utfyllende beskrivelse av intensjonene bak planen

Gjeldende plan: Kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret sak 45/12 21.6.12

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Arbeidet med å lage arealdelen av Tydals nye kommuneplan er i gang. Planprogrammet ble vedtatt våren 2022, og gir rammer for det videre planarbeidet. Kommuneplanens arealdel er forankret i kommuneplanens samfunnsdel, som angir overordnede satsinger og mål for Tydal kommune, og føringer for hva som vil bli prioritert i ny arealdel.

Har du arealinnspill?

Arealinnspill sendes inn på én av disse måtene innen 19. august 2022.

Brev til Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal

E-post til postmottak@tydal.kommune.no med «Kommuneplanens arealdel 2024–2036» i emnefeltet

Lurer du på noe, eller trenger du hjelp i forbindelse med innsendelsen? Kontakt plan- og miljørådgiver Tore Evavold tlf. 73 81 59 00 eller epost: Tore.Evavold@tydal.kommune.no.

Her finner du mer informasjon om pågående arbeid med kommunens arealplan