TT-kort - Tydal kommune

TT - kort

TT - kort

Transporttjenesten er for funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming, ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke vanlige kollektive transportmidler.

For å få denne tjenesten, må det være en direkte sammenheng mellom varig funksjonshemming og manglende evne til å benytte kollektive kommunikasjonsmidler. Ordningen skal ikke erstatte manglende kollektive transporttilbud i området, eller at du ikke disponerer privatbil. Høy alder eller lang avstand til holdeplass er i seg selv ikke grunnlag for godkjenning

Søknad og spørsmål rettes til Selbu og Tydal tildeling- og koordineringskontor.

Tildelings- og koordineringskontoret har telefon: 400 31 579

Besøksadresse Tydal: Jenshaugvegen 11, åpent kontor mandag kl. 09.00 - 12.00, ellers etter avtale.

 

Søke om helse- og omsorgstjenester

TT - kort Trøndelag fylkeskommune

Legeerklæring