Hverdagsrehabilitering - Tydal kommune

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

Hva tilbyr vi?

Tidsbegrenset rehabilitering hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer hjemme hos deg.

Et tverrfaglig team satt sammen av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og helsefagarbeider gjør en systematisk kartlegging av din funksjon. I samarbeid med teamet utarbeider du mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag.

På bakgrunn av dette vil teamet jobbe sammen med deg mot dine mål. Treningsinnsatsen vil være intensiv i begynnelsen og avta i takt med at din funksjon blir bedre.

Hvem kan få tilbudet?

Du som ønsker å gjenvinne funksjon slik at du bedre kan mestre dagliglivet, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv.

Slik søker du

Søknadsskjema

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.