Forebyggende hjemmebesøk - Tydal kommune

Forebyggende hjemmebesøk

Forebyggende hjemmebesøk

Vi i helse- og omsorgstjenesten tilbyr et besøk for å snakke om hvordan en kan legge til rette for en best mulig alderdom

Vi synes det er viktig med god forebygging og at en kan forberede seg på alderdommen.

Hvorfor forebyggende hjemmebesøk?

Det skal være med å styrke de eldres ressurser, og å sikre dem gode og trygge helse- og omsorgstjenester. Forebyggende hjemmebesøk fremmer helse og mestring, og gir eldre mulighet til å leve et aktivt og selvstendig liv, også når helsen blir redusert. Tiltaket kan bidra til at flere eldre kan leve lenger i egen bolig og oppleve større mestring i hverdagen.

Hva snakker vi om:

  • bolig og sikkerhet i hjemmet, brann- og fallforebygging.
  • fysisk og psykisk helse, aktivitet og ernæring.
  • legemidler.
  • tips til en enklere hverdag.
  • informasjon om Helse- og omsorgstjenestene i Tydal.

Kontaktinformasjon:

Ergoterapeut 952 95 938

Vedtakskontor 952 95 970