Informasjon om hjelpetilbud i Tydal kommune - selvmordsforebygging - Tydal kommune

Selvmordsforebygging

Selvmordsforebygging

Selvmordsforebygging – informasjon om hjelpetilbud i Tydal kommune
Mennesker som opplever kriser, store belastninger og/eller selvmordstanker, eller er bekymret for andre personer i forhold til dette, kan ha behov for hjelp og støtte

Akutte situasjoner

Fastlege

Tydal legekontor 73 81 58 40
Hvis du trenger hjelp på dagtid og dette ikke er livstruende, kan du kontakte fastlegekontoret du tilhører. Fastlegen har en øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid. Hvis det ikke er mulig å komme i kontakt med fastlegekontoret, vil du få hjelp videre ved å ringe lokal legevakt 116 117.


Lokal legevakt

Værnesregionen legevakt 116 117 
Når problemet ikke er livstruende, men heller ikke kan vente til du får kontakt med fastlegen i åpningstiden, ring lokal legevakt på tlf. 116 117.
På legevakten får du kontakt med helsepersonell som er trent på å vurdere alvorlighet og hastegrad på situasjonen, og du får hjelp til å finne ut hva du bør gjøre. Legevakten har også oversikt over andre relevante ressurser i kommunen som kan hjelpe deg. 
Lokal legevakt 116 117 er åpen døgnet rundt.


Medisinsk nødnummer 113

Ved livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse og selvmordstanker, ring medisinsk nødnummer 113. Det er ikke alltid så lett å bedømme hva som er livstruende. Ring 113 heller én gang for mye enn én gang for lite. 
Medisinsk nødnummer 113 er åpent døgnet rundt.

Øvrige tjenester der du kan få hjelp

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Tydal helsestasjon mobil: 952 95 909

Rus- og psykisk helsetjeneste

Tydal rus- og psykisk helsetjeneste mobil: 952 95 962/ 909 73 327

Hjemmebaserte tjenester 

Omsorgstjenesten i Tydal mobil: 952 95 903

Psykososialt kriseteam

Kontakt Værnesregionen legevakt på telefon 116 117

Krisesentret i Nord-Trøndelag:

Telefon 74 07 77 10
Krisesentret skal gi et godt og helhetlig krisesentertilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner. Dette omfatter et trygt botilbud, telefontilbud, dagtilbud og oppfølging i reetableringsfasen. 

Spesialisthelsetjeneste

Noen ganger kan det være behov for å få bistand fra spesialisthelsetjenesten. Fastlegen og kommunens psykolog kan henvise deg til barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS) hvis det er behov for det. 

Frivillige organisasjoner

I tillegg til det offentlige hjelpeapparatet finnes det mange frivillige organisasjoner som tilbyr støtte, informasjon og hjelp til mennesker som har selvmordstanker. Flere har hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper.

Hjelpetelefoner:

  • Sidetmedord er en nettjeneste som drives av Hjelpetelefonen 116 123 Hjelpetelefonen drives av en interesseorganisasjon Mental Helse  
  • Korspåhalsen er driftet av Røde Kors. Her kan alle opp til 18 år ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for dem
  • Alarmtelefon for barn og unge er et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge

På helsenorge.no kan du finne ytterligere god og aktuell informasjon om temaet: 

helsenorge

 

Du finner legekontor, helsestasjon og psykisk helsetjeneste på Tydal helsesenter, Jenshaugvegen 11, 7590 Tydal

 

Legevakten finner du på Stjørdal, Breidablikkvegen 1A, 7500 Stjørdal