Rus- og psykisk helsetjeneste - Tydal kommune

Rus- og psykisk helsetjeneste

Rus- og psykisk helsetjeneste

Rus- og psykisk helsetjeneste er et kommunalt lavterskeltilbud og skal bistå slik at den som trenger det, gis mulighet til mestring, endring og realisering i eget liv

Løsningsorientert - med brukeren i sentrum

Dette kan du få hjelp til?

  • støtte, råd, veiledning, koordinering og praktisk bistand ut fra den enkeltes behov
  • oppfølging over tid
  • veiledning og oppfølging av pårørende
  • motiveringssamtale og støttesamtale, - på kontoret, ved hjemmebesøk og/eller telefonkontakt
  • miljøterapi/miljøarbeid – hjemme, ute, aktivitet
  • skape egne tilbud-trim, lunsj, m.m. –brukernes behov styrer
  • deltakelse i ansvarsgrupper
  • tilbud om IP – Individuell plan
  • samarbeider med andre tjenester som leger, fysioterapeut, omsorg, helsesøster, barnevern, Nav, Stjørdal DPS osv.
  • forebyggende arbeid

Hvem kan ta kontakt?

Du selv, pårørende, lege, Nav, helsesøster eller andre kan ta kontakt med oss.

Ring, stikk innom eller send oss henvisning fra lege.

Søknadsskjema

Utskriftsvennlig versjon av søknadsskjema (PDF, 532 kB)

Priser

Dette er en gratis tjeneste.

Kontakt informasjon

Rus – og psykisk helsetjeneste er et tverrfaglig team, kontaktpersoner:

Kari Bøhle jobber hver tirsdag og torsdag, i tillegg fredager i oddetallsuker.

Du finner oss i 1. etasje i Tydal helsesenter.

Artikkelliste