Parkeringsbevis - Tydal kommune

Parkeringsbevis

Parkeringsbevis

Er du bilfører eller passasjer og har særlig problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Kontakt Tildelings- og koordineringskontoret for å søke om tjenester tilpasset deg

Tillatelsen gis i form av et personlig parkeringskort som gir deg rett til parkering på merkede parkeringsplasser. Kortet gjelder i hele Norge og skal plasseres bak frontruten, med forsiden godt synlig. Kortet gjelder også i hele Europa, men da etter de enkelte lands regler. Tillatelsen gis vanligvis for 2-5 år. 

 

Søknadsskjema om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (pdf) (PDF, 2 MB)

Legeerklæring – vedlegg til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (PDF, 121 kB)