Hjelpemidler i Tydal kommune - Tydal kommune

Hjelpemidler i Tydal kommune

Hjelpemidler i Tydal kommune

Tydal kommune låner ut ulike hjelpemidler til deg som har en kortvarig funksjonsnedsettelse. Inne på kortidsslageret finnes det hjelpemidler for personligstell, forflytning, manuelle rullestoler, rullatorer, dusj/toalettstoler og toalettforhøyere etc. 

Innlevering og utlevering av hjelpemidler

Det er åpent for innlevering/utlevering av hjelpemidler tirsdager og torsdager fra 13:30 – 14:30. Det er viktig at du kontakter ergoterapeut i forveien for å avtale tid til innlevering eller utlevering av hjelpemidler. Skal du levere inn et hjelpemiddel er det viktig at du oppgir hvilke hjelpemiddel som skal returneres, samt navn og fødselsdatoen på brukeren av hjelpemidlet/-ene. Det er også muligheter for bistand ved henting og utlevering av hjelpemidler ved behov.

Telefon: 95295938

mandag-fredag kl. 08:00-16:00

Montering og reparasjon av hjelpemidler

Kommunale hjelpemiddelteknikere kan gi veiledning til pårørende og brukere om enklere montering og vedlikehold. Reparasjon eller monterings som krever spesiell kompetanse utføres av hjelpemiddelteknikere. 

Telefon: 95295921

Mandag- fredag kl. 07:00-15:00

Når du låner hjelpemidler fra lageret eller NAV hjelpemiddelsentral har du ansvar for:

Levere tilbake hjelpemiddelet når behovet opphører

Daglig vedlikehold og renhold av hjelpemidlene (fjerne smuss og hår fra hjulene på rullestol, rullator, arbeidsstol og dusjstol)

Forsvarlig oppbevaring

Lade elektromedisinsk utstyr (f.eks. elektriske rullestoler)