Ergoterapi - Tydal kommune

Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapeuten jobber for at folk kan bo hjemme lengst mulig og i størst mulig grad utføre hverdagens aktiviteter

Hvem kan få tilbudet?

Innbyggere med behov for tjenesten.

Hva du kan få hjelp til?

  • det gjøres kartlegginger i hjemmet og formidler nødvendig hjelpemidler.
  • kan også gi veiledning hvis det er nødvendig med tilrettelegging/ ombygging av din bolig.
  • bistår med å formidle behov for hjelpemidler og hjelper til med søknad til NAV hjelpemiddelsentral innen områdene bevegelse, syn- og hørselstap og kognitive hjelpemidler.
  • avdelingen har egen vaktmester, som er ansvarlig for utlån fra det kommunale korttidslageret (krykker, rullestoler, dusjstoler etc.)

Slik søker du

Både pårørende, du selv og helsepersonell kan ta kontakt med ergoterapeuten. Det er ikke noe søknadsskjema eller behov for henvisning fra lege.

Priser

Tjenesten er gratis.

Kontakt informasjon:

Ergoterapeut 952 95 938 mandag – fredag kl 08.00 – 16.00

2.9 Ergoterapi
Ergoterapi Enhet 2021
Utkjøring og henting av tekniske hjelpemidler pr. gang 250

Utlån av tekniske hjelpemidler når behovet er kortvarig eller spørsmål om reparasjon

Kontakt tekniker i Tydal kommune 952 95 921

Åpningstider

mandag - fredag 08.00 - 16.00

Adresse

Jenshaugvegen 11

7590 Tydal

Kartpunkt