Ergoterapi - Tydal kommune

Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapeuten jobber for at folk kan bo hjemme lengst mulig og i størst mulig grad utføre hverdagens aktiviteter

Hvem kan få tilbudet?

Innbyggere med behov for tjenesten.

Hva du kan få hjelp til?

  • det gjøres kartlegginger i hjemmet og formidler nødvendig hjelpemidler.
  • kan også gi veiledning hvis det er nødvendig med tilrettelegging/ ombygging av din bolig.
  • bistår med å formidle behov for hjelpemidler og hjelper til med søknad til NAV hjelpemiddelsentral innen områdene bevegelse, syn- og hørselstap og kognitive hjelpemidler.
  • avdelingen har egen vaktmester, som er ansvarlig for utlån fra det kommunale korttidslageret (krykker, rullestoler, dusjstoler etc.)

Slik søker du

Både pårørende, du selv og helsepersonell kan ta kontakt med ergoterapeuten. Det er ikke noe søknadsskjema eller behov for henvisning fra lege.

Ta kontakt i god tid om du vet du har behov for hjelpemidler. Det kan være flere ukers leveringstid om vi ikke har ønsket hjelpemiddel i vårt kommunale korttidslager.

Priser

Tjenesten er gratis.

Kontakt informasjon:

Ergoterapeut er tilstede tirsdag og fredag, telefon er bemannet kl. 9.00 – 14.00. Mobil: 952 95 938

Er det behov for bistand til hjelpemidler de andre dagene så kan hjelpemiddelteknikker kontaktes på mobil: 952 95 921, mandag - fredag kl. 07.00 - 15.00

Inn- og utlevering av tekniske hjelpemidler til kommunalt lager, tirsdag og torsdager kl. 13:30 – 14:30

2.9 Ergoterapi
Ergoterapi Enhet 2023 2024
Utkjøring og henting av tekniske hjelpemidler pr. gang 260 275

Artikkelliste

Adresse

Jenshaugvegen 11

7590 Tydal