Barn som pårørende - Tydal kommune

Barn som pårørende

Barn som pårørende

Hva er barn som pårørende, og hva kan kommunen tilby av støtte og hjelp?

Hva er barn som pårørende?

Barn som pårørende er barn og unge som har foreldre, søsken eller andre nære personer som er alvorlig syke, skadet, rusavhengige eller har psykiske lidelser. Disse barna kan oppleve bekymring, stress, ansvar og endringer i hverdagen. De kan også ha behov for informasjon, veiledning og støtte til å håndtere sin situasjon.

Hva sier loven om barn som pårørende?

Loven sier at helsepersonell har plikt til å ivareta barn som pårørende. Det betyr at de skal kartlegge om pasienter har barn, informere barna om pasientens sykdom eller skade, og tilby barna samtaler og oppfølging ved behov. Helsepersonell skal også samarbeide med andre instanser, som skole, barnevern og kommunale tjenester, for å sikre barnas beste.

Hva kan kommunen tilby av støtte og hjelp?

Kommunen har ulike tilbud for barn som pårørende, avhengig av barnas alder, behov og situasjon. Noen av tilbudene er:

  • samtaler med helsesykepleier, psykolog eller annet helsepersonell
  • veiledning og rådgivning til foreldre og andre omsorgspersoner
  • samarbeid med skole, barnehage og andre relevante instanser

Hvis du er et barn som er pårørende, eller du kjenner et barn som er pårørende, kan du ta kontakt med fastlege,  helsesykepleier eller annet helsepersonell i Tydal kommune. Disse kan gi deg mer informasjon om tilbudene, og hjelpe deg med å finne det som passer best for deg.

Du kan også lese mer om barn som pårørende på Helsenorge - råd til pårørende.