Legekontor - Tydal kommune

Legekontor

Legekontor

Her kan du bestille/ avbestille time, fornye resept

Hva vi tilbyr

Legekontoret tilbyr nødvendige fastlegetjenester til de som har fastlege ved Tydal legekontor. Legekontoret yter også øyeblikkelig hjelp til alle andre som oppholder seg i kommunen. Fastlegebytte kan gjøres på www.helsenorge.no​ . Ved skifte av fastlege overføres ikke journalen automatisk, men gjøres på anmodning fra bruker.

Timebestilling-/avbestilling og fornyelse av resepter

Internett: www.helsenorge.no  
App:  Helsenorge 
Telefon:  73 81 58 40​ 

E-kontakt:
Kommunikasjon med resepsjonen. f.eks. om åpningstider, ønske om å snakke med lege på telefon, bestille blodprøvetaking.

Øyeblikkelig hjelp

113 - Akutt og alvorlig sykdom eller skade.
73 81 58 40 I legekontorets åpningstid  
116 117, Værnesregionen legevakt - utenom legekontorets åpningstid.

Betaling

  • kort
  • kontant 
  • giro, fakturagebyr 50,-
  • ikke kredittkort

Frikort dekker ikke

  • ubenyttet time
  • materialkostnader
  • forsendelser
  • attester eller girogebyr

Allmennleger

Elin Mikalsen

Johanna Austgulen Westin

Kontakt

Tydal Legekontor
Jenshaugvegen 11
7590 Tydal

Tlf:  73 81 58 40
Fax: 73 81 54 89
(ikke personsensitiv info) 

Åpningstider

Mandag til fredag kl. 09.00 - 11.30 og 12.30 - 15.00
Sykebesøk og deltagelse i tverrfaglige møter etter avtale.

Klageadgang

Brukeren har rett til å klage dersom en mener en ikke har fått oppfylt sine rettigheter som bruker eller at en ikke har mottatt de helsetjenestene en har krav på. Det oppfordres til å gi tilbakemelding  til legekontoret dersom dette er tilfelle, gjerne skriftlig. Klage kan også sendes direkte til Fylkesmannen i Trøndelag.

Adresse

Jenshaugvegen 11

7590 Tydal