Beredskap - Tydal kommune

Beredskap

Beredskap

Tydal kommune har en overordnet beredskapsplan som gjelder hele kommunens organisasjon. I tillegg til denne, finnes det delplaner til kommunens beredskapsplan som tar for seg bestemte fagområder

Kriseledelsen

Kriseledelse kan etableres når

  • hendelsen vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen
  • hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder
  • hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov

Mindre hendelser håndteres på fagnivå.

Beredskapskontakt i Tydal kommune er Ingjerd Tuset.

Kommunedirektøren er leder for kriseledelsen. Det er han/hun som vurderer om krisen/katastrofen er så alvorlig at kommunens kriseorganisasjon skal etableres helt eller delvis.

Ordfører er normalt kriseledelsens talsperson overfor media og befolkning.

Psykososialt kriseteam

Tydal kommune har et eget psykososialt kriseteam som kan aktiveres når en ulykke/krise rammer. 

Smittevern

Leif Edvard Muruvik Vonen er kommuneoverlege og har ansvar for smittevern og miljørettet helsevern.

Beredskap i hjemmet

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en god side med råd om egenberedskap.

 

Informasjon om jod - tabletter i Tydal kommune

Hva kan du gjøre for å beskytte deg ved en atomulykke?  (PDF, 261 kB)

Råd om atomberedskap (dsa.no)