Psykososialt kriseteam - Tydal kommune

Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam

Tydal kommune har eget kriseteam for psykososial beredskap og oppfølging

Kriseteamet kan aktiveres ved kriser/ulykker der det ordinære tjenesteapparatet ikke er tilstrekkelig.
Ta kontakt med Værnesregionen legevakt (telefon 116 117) for vurderingen av behov og eventuelt formidling av kontakt.