Informasjon om JOD - tabletter i Tydal kommune - Tydal kommune

Informasjon om JOD - tabletter i Tydal kommune

Informasjon om JOD - tabletter i Tydal kommune

Jodtabletter er et aktuelt tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod, for å beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen

Risikoen for slik kreft er størst hos barn, unge, gravide og ammende, men i spesielle situasjoner kan det også være aktuelt med jodtabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

Opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen kan blokkeres ved rask tilførsel av naturlig jod (jod tabletter). Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Det er viktig å innta JOD så raskt som mulig, etter råd fra myndighetene.

I forbindelse med en atomulykke, er to typer jod tabletter tilgjengelige i Norge.

Jodix kommer i reseptfritt salg via apotek, mens Kaliumjodid Recip er distribuert til de fleste kommunene. Disse har ulik dosering. Jodix inneholder 130 mg kliumjodid. Kaliumjodid Recip inneholder 65 mg kaliumjodid.

NB! Jodtabletter ved atomulykker (Jodix og Kaliumjodid Recip) må ikke forveksles med kosttilskudd med jod. Trenger man daglig kosttilskudd med jod, f.eks. ved graviditet, spør på apoteket eller fastlegen om dette.

Lager av tabletter i kommunen (Kaliumjodid Recip):

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for sine innbyggere i den mest sårbare målgruppen (barn, unge under 18 år, gravide og ammende). Tydal kommune har derfor opprettet lager og system for utdeling av jodtabletter ved Tydal sykehjem. Tablettene vil bli distribuert til skole og barnehage, dersom utdeling må skje når disse holder åpent og barna oppholder seg der. Ellers vil distribusjon skje fra Tydal sykehjem, møterom: Arbeidsstuggu, i sokkelen.  Det vil komme mer detaljert informasjon på kommunens hjemmeside, facebookside og via loakle medier, hvis kommunens system for utdeling av jodtabletter må settes i verk - og hvordan dette organiseres.

Hjemmelager av tabletter hos privatpersoner (Jodix):

Myndighetene anbefaler at alle under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn kjøper jodtabletter for hjemmelagring. De skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Mer informasjon om atomberedskap (dsa.no)

Hva kan du gjøre for å beskytte deg ved en atomulykke? (pdf) (PDF, 247 kB)