Viktige telefonnummer Tydal - Tydal kommune

Viktige telefonnumre

Viktige telefonnumre

Brann

Tlf. 110

Politi

Tlf. 112

Akuttmedisinsk nødhjelp

Tlf. 113

Legevakt 

Tlf. 116 117

Melding om skadet/påkjørt vilt

Tlf. 02800

Tydal legekontor

Tlf. 73 81 58 40

Kommunal vakttelefon

Utenom servicekontorets åpningstid
Tlf. 952 95 902

Barnevernvakt

Tlf. 95191250

Alarmtelefonen for barn og unge: mellom kl. 15.00- 08.00 116 111, sms hele døgnet 417 16 111

Værnesregionen barnevernvakt

Trøndelag tannlegevakt

Tlf: 800 41 101

Trøndelag tannlegevakt