Etablere bedrift - Tydal kommune

Etablere bedrift

Etablere bedrift

Det å etablere sin egen bedrift er for mange bare en drøm, men det er noen som tar sats og skaper sin egen arbeidsplass. Det er mye som må tenkes på og gjøre før man er i gang

Det kan være lurt å skrive en forretningsplan. Denne bør inneholde forretningside, kundegrunnlag, markedsføring, konkurrent informasjon, økonomi, budsjett og hvordan finansiere oppstarten av bedriften og hvordan den skal administreres.

Velg selskapsform

Noe du må ta stilling til når du starter en bedrift, er hvilken type selskapsform bedriften skal være.

Det finnes flere typer selskapsformer, og de vanligste er enkeltpersonforetak og aksjeselskap. Noen velger ansvarlig selskap. Enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap er selskapsformer der man som eier står personlig ansvarlig for selskapets gjeld.

I et aksjeselskap er man ikke ansvarlig for mer enn aksjeinnskuddet om selskapet skulle gå konkurs. Mange som starter sin egen bedrift er ofte i begynnelsen et enkeltpersonforetak og så går selskapet over til å bli et aksjeselskap med tiden.

Det koster å starte egen bedrift. Du trenger både kapital i form av penger og til å betale utstyr.

Det finnes ulike støtteordninger ved bedriftsetablering. Ta kontakt med Innovasjon Norge for etablererstipend.

Tydal kommune har støtteordninger gjennom næringsfondet.

Forsikring

Når du starter en bedrift er det viktig å passe på at du har forsikringene i orden. Du bør ha yrkesskadeforsikring, OTP (obligatorisk tjenestepensjon), ansvarsforsikring for kjøretøy, uføreforsikring, ansvarsforsikring og brann- og tyveriforsikring.

Det finnes i tillegg flere forsikringer som kan være fornuftig å ha, slik som reiseforsikring og helseforsikring.

Jobb smart

Flere banker tilbyr gode nettbank-løsninger for nystartede bedrifter.

Nettbanken gir deg oversikt over den løpende økonomien og mange har gode løsninger for blant annet fakturering, skattetrekkskonto og kontroll av betalinger.

Det finnes flere gode maler for forretningsplaner på nettet. Se www.innovasjonnorge.no Innovasjon Norge skal blant annet bidra til å utvikle distriktene og øke innovasjonen i næringslivet.

Sjekk også ut www.altinn.no