Næringsfond - Tydal kommune

Næringsfond

Næringsfond

Næringsfondet kan brukes til næringstiltak i Tydal kommune

Kommunens næringsplan (PDF, 644 kB) skal være retningsgivende for bruken og prioritering av midlene.

Det kan gis tilskudd til nyetableringer og utviklingstiltak. Maksimalt tilskudd skal ligge innenfor en grense på kr. 600.000,- til ett og samme formål i en og  samme bedrift i en treårsperiode.

Det kan søkes fortløpende til fondet.

Søknadsskjema