Næringsfond - Tydal kommune

Næringsfond

Næringsfond

Næringsfondet kan brukes til næringstiltak i Tydal kommune

Kommunens handlingsplan næring 2022-2023 sammen med vedtekter med standardvilkår for Tydal kommunes næringsfond skal være retningsgivende for bruken og prioritering av midlene.

Det kan gis tilskudd til nyetableringer og utviklingstiltak. Maksimalt tilskudd skal ligge innenfor en grense på kr. 600.000,- til ett og samme formål i en og  samme bedrift i en treårsperiode.

Det kan søkes fortløpende til fondet.

Søknadsskjema