Næringsfond - Tydal kommune

Næringsfond

Næringsfond

Næringsfondet kan brukes til næringstiltak i Tydal kommune

Det kan gis tilskudd til nyetableringer og utviklingstiltak. Maksimalt tilskudd skal ligge innenfor en grense på kr. 600.000,- til ett og samme formål i en og  samme bedrift i en treårsperiode.

Det kan søkes fortløpende til fondet.

Søknadsskjema

Vedtekter med standardvilkår for Tydal kommunes næringsfond (DOCX, 20 MB)

Handlingsplan næring 2022-2023 (DOCX, 351 kB)