Tannhelsetjeneste - Tydal kommune

Tannhelsetjeneste

Tannhelsetjeneste

Barn i Tydal

Blir innkalt til undersøkelse og behandling ved Tydal tannklinikk, mens ungdom i eller utenfor utdanning andre steder har samme rett til hhv fri tannbehandling og rabatter ved offentlig tannklinikk på det sted de bor, også om det er midlertidige opphold, eksempelvis i forbindelse med skolegang.

Fri behandling og ungdomsrett

NB: Pr i dag er det fortsatt slik at rett til fri behandling og ungdomsrabatten for 19- og 20-åringer bare gjelder ved offentlig tannklinikk.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten  bruker av og til  tannpleier og annet personell fra klinikkene i undervisningen. Klinikkens ansatte setter pris på dette, og ønsker gjerne å få anledninger til direkte kontakt med klasser / elever for å informere om tenner og tannhelse, og om kosthold og den viktige sammenhengen mellom tannhelse og øvrig helse.

Elever og ungdom 

Elever/ungdom behøver ikke vente på innkalling, men må gjerne ta direkte kontakt med tannklinikken om det er noe de lurer på eller har problemer med når det gjelder tenner, munnhelse evt kostholdsveiledning.

Du kan lese mer om dine rettigheter på:

Trøndelag fylkeskommune