Tydal sykehjem - Tydal kommune

Tydal sykehjem

Tydal sykehjem

Tydal sykehjem ligger i Ås sentrum

Vi kan gi hjelp til

  • personer som har så store fysiske hjelpebehov at de ikke lenger kan gis forsvarlig hjelp i hjemmet.
  • personer som på grunn av angst og utrygghet ikke oppnår tilfredsstillende livskvalitet ved å bo i egen bolig.
  • personer som trenger utredning, og /eller behandling.
  • personer som trenger rehabilitering.

Vi kan tilby opphold av forskjellig varighet

  • langtidsopphold
  • korttidsopphold (utredning, rehabilitering)
  • dag / nattopphold
  • avlasting

Du kan ringe oss 

73 81 58 10

404 30 442

 

Priser for opphold

2.1 Tydal sykehjem - opphold
Tydal sykehjem - opphold Enhet 2023
Dag- og nattopphold* pr. døgn *
Korttidsopphold* pr. døgn *

 

Pris for langtidsopphold på sykehjemmet

Prisen for en langtidsplass beregnes ut fra din grunnpensjon fra Folketrygden, du kan se nærmere på beregning i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 3 

Helse- og omsorgstjenesteloven

Slik søker du

Søknadsskjema

Klage

Klageskjema

Adresse

Jenshaugvegen 1

7590 Tydal