Hjemmehjelp - Tydal kommune

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp

Her kan du søke om hjemmehjelp

Hvem kan få tilbudet?

​Hvis du har et særskilt behov for praktisk hjelp i hjemme på grunn av sykdom, funksjonssvikt kan du søke om hjelp til renhold i hjemmet.

Hjelpen du får er avhengig av hvor mye du er i stand til å greie selv, og kan være alt fra støvtørking til gulv vask.

Hva koster det?

2.2 Hjemmehjelp/ praktisk bistand
Hjemmehjelp/ praktisk bistand Enhet 2023
Egenandel ved inntekt under 2 G pr. mnd *
Egenandel ved inntekt 2 - 3 G pr. mnd 760
Egenandel ved inntekt under 3 - 4 G pr. mnd 1180
Egenandel ved inntekt under 4 - 5 G pr. mnd 1800
Egenandel ved inntekt > 5 G pr. mnd 2230
Timepris ved praktisk bistand (Der vederlag etter timepris er lavere enn abonnement. Rundes opp til nærmeste time) pr. time 440
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende pr. dag 170

 

G = grunnbeløpet i folketrygden

Slik søker du

Søknadsskjema

 

Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Klage

Klageskjema