Hjemmehjelp - Tydal kommune

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp

Her kan du søke om hjemmehjelp

Hvem kan få tilbudet?

​Hvis du har et særskilt behov for praktisk hjelp i hjemme på grunn av sykdom, funksjonssvikt kan du søke om hjelp til renhold i hjemmet.

Hjelpen du får er avhengig av hvor mye du er i stand til å greie selv, og kan være alt fra støvtørking til gulv vask.

Hva koster det?

2.2 Hjemmehjelp/ praktisk bistand
Hjemmehjelp/ praktisk bistand Enhet 2023 2024
Egenandel ved inntekt under 2 G pr. mnd * *
Egenandel ved inntekt 2 - 3 G pr. mnd 760 830
Egenandel ved inntekt under 3 - 4 G pr. mnd 1180 1300
Egenandel ved inntekt under 4 - 5 G pr. mnd 1800 2100
Egenandel ved inntekt > 5 G pr. mnd 2230 2630
Timepris ved praktisk bistand (Der vederlag etter timepris er lavere enn abonnement. Rundes opp til nærmeste time) pr. time 440 455
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende pr. dag 170 200
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende inkludert kost 250
Egenandel ved utlån av Komp når bruker ikke har egen wifi (teknologi for enkel bildedeling, tekstmeldinger og videosamtaler). Dekker simkort-kostnad. Hvis bruker har eget wifi er utlånet gratis. Pr. mnd 200

 

G = grunnbeløpet i folketrygden

Slik søker du

Søknadsskjema

 

Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Klage

Klageskjema