Hjemmehjelp - Tydal kommune

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp

Her kan du søke om hjemmehjelp

Hvem kan få tilbudet?

​Hvis du har et særskilt behov for praktisk hjelp i hjemme på grunn av sykdom, funksjonssvikt kan du søke om hjelp til renhold i hjemmet.

Hjelpen du får er avhengig av hvor mye du er i stand til å greie selv, og kan være alt fra støvtørking til gulv vask.

Hva koster det?

2.2 Hjemmehjelp/ praktisk bistand
Hjemmehjelp/ praktisk bistand Enhet 2021 2022
Egenandel ved inntekt under 2 G pr. mnd 210 210
Egenandel ved inntekt 2 - 3 G pr. mnd 600 690
Egenandel ved inntekt under 3 - 4 G pr. mnd 930 1070
Egenandel ved inntekt under 4 - 5 G pr. mnd 1200 1500
Egenandel ved inntekt > 5 G pr. mnd 1550 1860
Timepris ved praktisk bistand (Der vederlag etter timepris er lavere enn abonnement. Rundes opp til nærmeste time) pr. time 365 430
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende pr. dag 165 170

 

G = grunnbeløpet i folketrygden

Slik søker du

Søknadsskjema

 

Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Klage

Klageskjema