Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft – Tydal kommune - Tydal kommune

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft – Tydal kommune

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft – Tydal kommune

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til å sikre god struktur og logistikk i helsetjenesten, samt sikre trygghet og forutsigbarhet for personer som lever med kreft eller etter endt kreftbehandling.

Alle pasienter, også barn, som får en kreftdiagnose omfattes av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.

Pakkeforløpet består av tidsavgrensede samhandlingspunkter:

  • Behovskartlegging i spesialisthelsetjenesten etter en kreftdiagnose
  • Behovskartlegging i kommunen ca. 3–4 måneder etter en kreftdiagnose
  • Behovskartlegging i kommunen ca. 12–18 måneder etter en kreftdiagnose

Her kan du lese mer: Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - Helsedirektoratet

I Tydal kommune er det fastlegene ved Tydal legekontor som gjennomfører behovskartleggingen, også for innbyggere i Tydal som ikke har fastlege i kommunen.

Varsel om oppstart av pakkeforløp hjem for kreftpasienter i kommunen, skal i utgangpunktet komme fra sykehuset. Meldingen skal sendes elektronisk til legene ved Tydal legekontor eller til Selbu og Tydal tildelings- og koordineringskontor – som igjen varsler legekontoret.

I tillegg kan hver enkelt pasient/pårørende selv ta kontakt med Tydal legekontor på telefon 73 81 58 40 for å gi tilbakemelding om at de ønsker oppstart/videreføring av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.