Leve hele livet - Tydal kommune

Leve hele livet

Leve hele livet

KAFÉ LEVE LIVET

Leve hele livet er en reform som ser verdien av seniorressursen.

I Tydal kommune er det en anerkjennelse av å ta i bruk den ressursen de eldre representerer. Samarbeidet mellom de eldre og kommunen har skapt møtestedet «Kafe Posten» som er blitt et knutepunkt for aktivitet og fellesskap i bygda.

Plan for Leve hele livet i Tydal 2021 - 2026 (PDF, 2 MB)