Smittevern/ kommuneoverlege - Tydal kommune

Smittevern/ kommuneoverlege

Smittevern/ kommuneoverlege

Kommuneoverlege for kommunene i Værnesregionesamarbeidet:

Leif Edvard Muruvik Vonen

Hovedoppgaven for smittevernarbeidet er å beskytte kommunen mot utbrudd av smittsomme sykdommer. 


Smittevernet skal: 

 

  • skaffe seg oversikt over arten og omfanget av de smittsomme sykdommer som forekommer i kommunen
  • drive opplysning om smittsomme sykdommer og gi råd og veiledning om hvordan de forebygges
  • sørge for at individuelt forebyggende tiltak blir satt i verk

Viktige områder er influensavaksinasjon (sesonginfluensa og svineinfluensa), barnevaksinasjonsprogrammet, legionellakontroll, tuberkuloseprogram, rådgivning av skoler/barnehager og helsepersonell.

Smittevernlegen leder arbeidet med å oppklare og begrense utbrudd av smittsomme sykdommer.