Matombringing - Tydal kommune

Få mat levert hjem (matombringing)

Få mat levert hjem (matombringing)

Hva tilbyr vi?

Hjemmeboende med nedsatt funksjonsevne har mulighet til å søke om å få mat levert hjem.

​Når kjører vi ut mat?

På man-ons-og fredager kan du få mat levert hjem. Det kjøres da ut varm mat, samt at det i tillegg kjøres ut kald mat, som den enkelte varmer opp selv på de andre ukedagene. Hvis man har problemer med å få varmet opp maten, kan man få hjelp av hjemmesykepleien til dette.

Hvordan søke?

Søknadsskjema

 

Hva koster det?

2.4 Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem
Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem Enhet 2022 2023
Middag pr. porsjon 89 92
Frokost og/ eller kveldsmat til hjemmeboende pr. porsjon 33 35
Døgnpakke mat. alle måltider inkl. varm lunsj pr. døgn 140 150
Lunsj 45 45

Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester