Matombringing - Tydal kommune

Få mat levert hjem (matombringing)

Få mat levert hjem (matombringing)

Hva tilbyr vi?

Hjemmeboende med nedsatt funksjonsevne har mulighet til å søke om å få mat levert hjem.

​Når kjører vi ut mat?

På man-ons-og fredager kan du få mat levert hjem. Det kjøres da ut varm mat, samt at det i tillegg kjøres ut kald mat, som den enkelte varmer opp selv på de andre ukedagene. Hvis man har problemer med å få varmet opp maten, kan man få hjelp av hjemmesykepleien til dette.

Hvordan søke?

Søknadsskjema

 

Hva koster det?

2.4 Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem
Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem Enhet 2021 2022
Middag pr. porsjon 85 89
Frokost og/ eller kveldsmat til hjemmeboende pr. porsjon 33 33
Døgnpakke mat. alle måltider inkl. varm lunsj pr. døgn 135 140
Lunsj 45 45

Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester