Skolehelsetjenesten - Tydal kommune

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Tjenesten er en lovpålagt helsetjeneste i kommunene, og skal ses i sammenheng med kommunens arbeid med folkehelse. Tjenesten er et lavterskeltilbud og det er en gratis tjeneste

Hva tilbyr vi?

 • skolen har en skolehelsetjeneste med helsesykepleier
 • vi driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse
 • vi gir veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging
 • helsesykepleier samarbeider bredt tverrfaglig
 • vi henviser videre ved behov
 • deltar også i skolens oppvekstteam
 • helsesykepleierne har taushetsplikt

Tilbud fra skolehelsetjenesten

 • 1. trinn: Helseundersøkelse ved lege og helsesykepleier
 • 2. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt (Tetravac)
 • 3. trinn: Måling av høyde og vekt. Oppfølging etter behov
 • 5. trinn: Undervisning i psykisk helse
 • 6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR vaksine).
 • 7. trinn: Vaksine mot humant papillomavirus (Cervarix). To doser
 • 8. trinn: Samtale individuelt eller i gruppe om helse og trivsel. Måling av høyde og vekt
 • 9. trinn: Samlivsundervisning
 • 10. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio (Boostrix polio). Utskrift av vaksinasjonskort

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet.

Vi tilbyr også

 • vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram
 • undervisning på gitte klassetrinn
 • tverrfaglig samarbeid med psykolog og psykiskhelsetjeneste
 • helseundersøkelser av helsesøster, lege og fysioterapeut
 • oppfølging av enkeltelever
 • delta på foreldremøter i forhold til ulike tema
 • deltar på tverrfaglige team, ansvarsgrupper rundt elever
 • syn og hørselstester
 • PMTO –foreldreveiledning
 • henviser spesialisthelsetjenesten ved behov

Hva koster det?

Tilbudet er et gratis.

Når kan helsesykepleier treffes?

Helsesykepleier har åpen dør for alle elever - for en prat. 

Du kan treffe helsesykepleier på Tydal barne- og ungdomsskole onsdager 10.30-12.00, eller ta kontakt på tlf 952 95 909