Velkommen til jordmor - Tydal kommune

Jordmor

Jordmor

Velkommen til jordmor

I Tydal kommune er det en jordmor, som jobber annenhver mandag (oddetalls uker). Når du er gravid kan du velge om du vil gå til jordmor og/eller fastlege i svangerskapet. Ta gjerne kontakt så tidlig som mulig i svangerskapet, for å få viktig informasjon, og for at vi kan tilby deg tilpasset oppfølging helt fra starten.

Hva tilbyr vi?

Hos oss får du helsehjelp gjennom svangerskapet, i forberedelse til fødsel og i oppstart av barseltiden. Vi tilbyr kontroller etter fødsel med prevensjonsveiledning og helseundersøkelse.

Jordmor sin oppgave er å ivareta friske kvinner med normale svangerskap. Vi vil også identifisere risikogravide, og samarbeider derfor tett med fødeavdelingen, fastlegene og helseforetaket.

Jordmor har taushetsplikt. Du har krav på tolk, og krav på fri fra arbeidsgiver for å gå til svangerskapskontroll. Er du gravid og usikker kan jordmortjenesten være et sted å få hjelp til å sortere tanker, følelser, og finne en retning videre.

Svangerskap og fødsel

 • helsekontroller for gravide
 • livsstil, kost og levevaner
 • hjelp til endringer som snus- og røykeslutt
 • psykisk helse og samtaler rundt din livssituasjon
 • arbeidsliv - på jobb med barn i magen
 • foreldreforberedelse og hvordan bli kjent med barnet i magen
 • fødselsforberedelse med fokus på mestring, valgfrihet og trygghet

Barseltid

Jordmor tilbyr barselbesøk til alle familier kort tid etter hjemkomst fra sykehus. Hensikten med besøket er å ivareta mor og barns helse i nyfødtperioden, gi veiledning til en vellykket ammestart og gi støtte til foreldrene i den nye rollen.

Kvinnehelse

 • etterkontroll etter fødsel
 • prevensjonsveiledning

God start

Er du gravid og har en utfordrende livssituasjon med økonomi, rus eller andre forhold som bekymrer deg? Da kan jordmortjenesten hjelpe deg. Vi, og et tverrfaglig team på helsestasjonen, samarbeider og har kompetanse på å støtte familien inn i modning og endring som er til det beste for små og store.

Fødsel og foreldreforberedende kurs

Vi holder kurs.

Hva koster det?

Jordmortjenesten er gratis.

Etter fødsel

Når barnet er født får dere tilbud om videre oppfølging på Helsestasjon 

Her finner noen nettsider hvis dere planlegger eller venter barn

 • Helsenorge - gravid
 • Ammehjelpen - amming
 • Mamma Mia - program basert i psykologi som er laget for å fremme trivsel og helse i tiden før og etter fødselen

Kontaktinformasjon

Tydal helsestasjon
Jenshaugvegen 11
7590 Tydal

Du finner Helsestasjonen i samme bygg som Tydal legekontor. Helsestasjonen har tlf. 95295909

 

Du finner oss også på facebook