Familievernkontor - Tydal kommune

Familievernkontor

Familievernkontor

Familievernkontoret 

Enkeltpersoner, par og familier i Tydal kan få råd og veiledning fra Familievernkontoret i Selbu, og dermed slipper å dra til Trondheim. Mekling kan også gjennomføres her.

Barnevern Værnesregionen

Tjenesten en gratis, og det trengs ingen henvising.

Du finner mer informasjon Bufdir 

Time bookes/ bestilles hos Familievernkontoret i Trondheim på telefon 73 99 05 00.