Barnekoordinator i Tydal kommune - Tydal kommune

Barnekoordinator i Tydal kommune

Barnekoordinator i Tydal kommune

Fra 1.august 2022 får kommunene en lovfestet plikt til å tilby barnekoordinator til familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom skade eller nedsatt funksjonsevne, og der barnet har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.   

Barnekoordinator skal koordinere det samla tjenestetilbudet rundt familien og bidra aktivt for å vareta ansvaret kommunen har for oppfølging og tilrettelegging for familien. Barnekoordinator skal sørge for at familien og barnet får nødvendig informasjon og rettledning om de aktuelle velferdstjenestene, og formidle kontakt og tilvise til velferdstjenester der dette er nødvendig.

Ingrid Haarstad (helsesykepleier) er barnekoordinator i Tydal kommune.

Ta kontakt på telefon 95295909 eller ingrid.haarstad@tydal.kommune.no