Vurdering - Tydal kommune

Vurdering

Vurdering

Vurdering

  • Alle elever i offentlig skole har rett til vurdering.
  • Vurdering er en måte å uttrykke elevens kompetanse underveis og ved avslutning av opplæring i faget.
  • Formålet med vurdering i fag er å fremme læring. 
  • Eleven skal delta aktivt i vurdering av eget arbeid og egen faglige utvikling.