Voksenopplæring - Tydal kommune

Voksenopplæring

Voksenopplæring

Som voksen kan du ha rett på voksenopplæring

Grunnskole for voksne

Kommunen har ansvar for å tilby grunnskoleopplæring for voksne, og fylkeskommunen har et tilsvarende ansvar knyttet til videregående opplæring. Opplæringen foregår på dagtid og skjer ved Tydal barne- og ungdomsskole. Ved få elever kan det være aktuelt å kjøpe tilsvarende opplæring fra annen kommune, da vil eventuell skoleskyss dekkes av kommunen.

Introduksjonsprogram for innvandrere

Introduksjonsordningen er det viktigste virkemiddelet for kvalifisering av nyankomne flyktninger og deres familie. Målet med deltakelse i introduksjonsprogram er å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning. 

Flyktningekoordinator:  Jan Erik Svendsen. Mobil: 906 03 889. E-post: Jan.erik.svendsen@tydal.kommune.no

Norskopplæring

Innvandrere mellom 16 og 55 år som har en oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse (permanent oppholdstillatelse) har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Målet for opplæringen er at innvandrere skal lære tilstrekkelig norsk til å delta i arbeids- og samfunnsliv.