Vigilo - kontakt mellom hjem og skole - Tydal kommune

Vigilo - kontakt mellom hjem og skole

Vigilo - kontakt mellom hjem og skole

Tydal barne- og ungdomsskole bruker Vigilo som skoleadministrativt system. Foresatte kan logge seg inn i systemet både i en app, og i foreldreportalen på pc. Her kan man enkelt sende meldinger mellom hjem og skole

Innlogging

Foresatte logger seg inn i Vigilo med ID-porten. VIKTIG: Vigilo-appen og foreldreportalen på nett er ikke det samme! I appen er det kun meldinger og fravær. Alt det andre i listen nedenfor må man inn på foreldreportalen for å finne. 

Som foresatt kan du gjøre dette i Vigilo

  • sjekke at opplysningene om din elev og deg er riktige
  • søke, si opp eller endre SFO-plass 
  • søke om permisjon fra skolen
  • se hvilke fag og lærere eleven din har
  • følge med på registrert fravær. 
  • sende og motta meldinger fra skolen/lærere/SFO
  • motta ulike informasjonsskriv fra skolen

Her er veiledning for hvordan du laster ned og tar i bruk appen, og hvordan du logger deg inn i foreldreportalen via pc: Veiledning