Vigilo - kontakt mellom hjem og skole

Vigilo - kontakt mellom hjem og skole

Tydal barne- og ungdomsskole bruker Vigilo som skoleadministrativt system. Ansatte og foresatte kan logge seg inn i systemet både i en app, og i foreldreportalen på pc. Her kan man enkelt sende meldinger mellom hjem og skole

Innlogging

Foresatte logger seg inn i Vigilo med ID-porten og ansatte med Feide

Her er veiledning for hvordan du laster ned og tar i bruk appen, og hvordan du logger deg inn i foreldreportalen via pc:

Veiledning:

 

Som foresatt kan du gjøre dette i Vigilo

  • sjekke at opplysningene om din elev og deg er riktige
  • søke, si opp eller endre SFO-plass
  • søke om permisjon fra skolen
  • se hvilke fag og lærere eleven din har
  • følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer
  • se elevens timeplan
  • sende og motta meldinger fra skolen/lærere/SFO
  • motta ulike informasjonsskriv fra skolen