Permisjon fra undervisning - Tydal kommune

Permisjon fra undervisning

Permisjon fra undervisning

Elever kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon. Skolen kan etter opplæringsloven ikke gi permisjon utover to uker om gangen.

Ved søknad om permisjon fra undervisning inntil 3 dager kan søknaden godkjennes av kontaktlærer. Skriv da søknad i meldingstjenesten i Vigilo. Ved søknad om lengre enn 3 dager:

Søk permisjon utover 3 dager

Elever som hører til at trossamfunn utenfor den norske kirke har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlig undervisningen når hun eller han er tilbake.

Saksbehandling

Rektor ved skolen behandler søknaden så snart som mulig.

Klage

Svar på søknad om permisjon er et enkeltvedtak, og kan påklages. Du kan klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Klageskjema