Tydal landbruksutdanningsfond - Tydal kommune

Tydal landbruksutdanningsfond

Tydal landbruksutdanningsfond

Fondets midler tildeles som stipend til ungdom registrert bosatt i Tydal som videreutdanner seg innen landbruk til og med universitetsnivå. Med landbruk menes jordbruk, skogbruk og utmark.

Tildeling til en enkelt søker pr år begrenses til 5.000,-. Stipend tildeles en gang i året etter offentlig utlysning. 

Søknadsfrist: 1. februar.