Vernskog - Tydal kommune

Vernskog

Vernskog

Dersom det skal foretas hogst i vernskogområder i Tydal, må det meldes til kommunen minimum 3 uker før hogsten starter