Skogsveger - Tydal kommune

Skogsveger

Skogsveger

Bygging av nye landbruksveger og ombygging av eksisterende veger kan ikke iverksettes uten tillatelse fra kommunen. Med landbruksveger menes bil- og traktorveger som skal tjene jordbruks- og skogbruksdrift, og andre landbruksveger som medfører større terrenginngrep.

Du finner mer om dette på www.skogsvei.no