Avløsning ved sykdom

Avløsning ved sykdom

Dette tilskuddet skal bidra til å finansiere avløsing på driftsenheter med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon når brukeren som følge av f.eks sykdom ikke kan delta i arbeidet på gården

Slik søker du

Søknad registreres digitalt via www.altinn.no og nødvendig dokumentasjon legges ved søknaden

Les mer om hvordan du søker om avløsning ved sykdom her

Søknadsfrist

1 år etter siste dag i perioden det søkes tilskudd for.

Les mer om avløsningsordningen her

HUSK - er du sykemeldt utover 16 dager (arbeidsgiverperioden), ta kontakt med NAV for å fremme krav om sykepenger.

NAV Værnes, Tydal

Du kan besøke NAV Værnes, Tydal
mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00

Snarveier: NAV

Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet kl. 08.00 - 15.30
 
Telefon 55 55 33 33​
 
Åpningstider publikumsmottak NAV Værnes
  • Stjørdal: Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 10.00 – 12.00.
  • Selbu, Frosta, Meråker og Tydal: Mandag og torsdag kl. 10.00 – 12.00
Felles postadresse og telefon: