Avløsning ved sykdom - Tydal kommune

Avløsning ved sykdom

Avløsning ved sykdom

Dette tilskuddet skal bidra til å finansiere avløsing på driftsenheter med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon når brukeren som følge av f.eks sykdom ikke kan delta i arbeidet på gården

Slik søker du

Søknad registreres digitalt via www.altinn.no og nødvendig dokumentasjon legges ved søknaden

Her kan du lese mer og søke på ordningen

Søknadsfrist

1 år etter siste dag i perioden det søkes tilskudd for.

HUSK - er du sykemeldt utover 16 dager (arbeidsgiverperioden), ta kontakt med NAV for å fremme krav om sykepenger.

NAV Værnes, Tydal

Du kan besøke NAV Værnes, Tydal,  torsdag kl. 10.00 - 12.00

Snarveier: NAV

Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet kl. 09.00 - 15.00
 
Telefon 55 55 33 33​
 
Felles postadresse og telefon: