Reglement for folkevalgte organ - Tydal kommune

Reglement for folkevalgte organ

Reglement for folkevalgte organ

Vedtatte (30.01.2020) reglement for folkevalgte organ

Vedtatt reglement for Tydal kommunestyre oppdatert 18.02.21 (PDF, 2 MB) 

Vedtatt reglement for Tydal formannskap oppdatert 18.02.21  (PDF, 2 MB)

Vedtatt reglement for utvalg for miljø og samfunn oppdatert 18.02.21 (PDF, 2 MB)