Ordfører og varaordfører - Tydal kommune

Ordfører og varaordfører

Ordfører og varaordfører

Ordføreren i Tydal kommune er Jens Arne Kvello.
Jens Arne representerer Senterpartiet og er valgt som ordfører for perioden 2019 - 2023.

Kontaktinformasjon

Mail: jens.arne.kvello@tydal.kommune.no
Mobil: 952 95 906

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaordfører

Varaordføreren i Tydal kommune er Ole Bjarne Østby.
Ole Bjarne representerer Senterpartiet og er valgt som varaordfører for perioden 2019 - 2023.

Kontaktinformasjon

Mail: ole.bjarne.ostby@tydal.kommune.no
Mobil: 959 36 017